وسیله سلامت اضطراب اضطراب سلامتی افسردگی

وسیله: سلامت اضطراب اضطراب سلامتی افسردگی افسردگی مبتلا شدن عملکرد مغز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است

رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: صدور احکام زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی اعم از قرارداد معین و مشاغل کارگری در حال انجام است.

افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است

افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است

عبارات مهم : افزایش

رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: صدور احکام زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی اعم از قرارداد معین و مشاغل کارگری در حال انجام هست.

به گزارش ایسنا، مهدی ناصری دولت آبادی با بیان این مطلب گفت: در خصوص زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی قوه قضاییه، منتظر تعیین و ابلاغ میزان زیاد کردن ضریب حقوق از سوی دولت هستیم تا نسبت به صدور حکم اقدام شود.

افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است

واژه های کلیدی: افزایش | قوه قضاییه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz