وسیله سلامت اضطراب اضطراب سلامتی افسردگی

وسیله: سلامت اضطراب اضطراب سلامتی افسردگی افسردگی مبتلا شدن عملکرد مغز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده‌اند؟

در اوضاع پرآشوبکنونی که بخش بزرگی از فعالان سیاسی کشور بر عنوان وحدت به عنوان یک استراتژی اثربخش تاکید دارند، از اردوگاه اصولگرایان صدای انتخابات به گوش می رسد.

آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده‌اند؟

آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده اند؟

عبارات مهم : سیاسی

در اوضاع پرآشوبکنونی که بخش بزرگی از فعالان سیاسی کشور بر عنوان وحدت به عنوان یک استراتژی اثربخش تاکید دارند، از اردوگاه اصولگرایان صدای انتخابات به گوش می رسد. محمدرضا باهنر راجع به انتخابات 1400 و احتمال رای آوری لاریجانی مواضعی را مطرح کرده هست؛ محمد باقر قالیباف به شهرهای متفاوت سفر می کند تا به عنوان یک جهادگر نظر مردم را به خود جلب کند و ابراهیم رئیسی نیز مشغول چیدن گزینه های تیم تبلیغاتی اش جهت انتخابات آتی ریاست جمهوری است.

آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده‌اند؟

در آن سوی میدان اصلاح طلبان نیز به خود مشغولند؛ تغییرات درون گفتمانی و درون ساختاری مطابق با مطالبات مردم و پرداختن به پایگاه اجتماعی ارزش هنگامی که جهت کار انتخاباتی نمی گذارد. آنها معتقدند که در اهم فی الاهم فعالیت های ارزش باید به درون ساختار و اندیشه اصلاح طلبی نگاه کنند.

در غیر این صورت مردم دیگر با تکرار می کنم مدیر دولت اصلاحات هم به صحنه نخواهند آمد. طرح تحریم انتخابات از سوی تحول خواهان و آرای خاکستری و رای آوری گزینه اصولگرایان همزمان با کم کردن همکاری مدنی کابوس اصلاح طلبان شده است هست. با این حال مشخص نیست که آیا به این زودی شاهد تحرکات انتخاباتی اردوگاه اصولگرایان هستیم؟ آیا آنها شرایط را جهت خود آنقدر مساعد می بینند که به این زودی زنگ انتخابات را به صدا درآورده اند یا صرفا روی همکاری پایین مردم که منجر به پیروزی آنها در مجالس هفتم، هشتم و نهم شد آنها را راغب کرده تا جهت انتخابات طرح ریزی عملیاتی کنند؟ نظر جمنا در این باره چیست؟ به هر صورت سوت شروع بازی انتخابات به صدا درآمده و این در حالی است که رقیب حتی میل به ندارد به این زودی ها وارد میدان شود.

در اوضاع پرآشوبکنونی که بخش بزرگی از فعالان سیاسی کشور بر عنوان وحدت به عنوان یک استراتژی اثربخش تاکید دارند، از اردوگاه اصولگرایان صدای انتخابات به گوش می رسد.

هر کس از الان به دنبال کار انتخاباتی باشد، خلاف مصلحت مردم عمل می کند

مرتضی مبلغ، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان از این حرکت های سریع هنگام انتخاباتی متعجب است و در گفت وگو با «ابتکار» می گوید: «شرایط کشور به گونه ای است که هرکسی که کمترین دغدغه ای راجع به کشور عزیزمان ایران و مردم و نظام و انقلاب دارد تمام هم و غمش را بر این می گذارد که کمک کند، دست در دست دیگران درکنار مسئولان پرسشها را کم کردن دهد و به سمت آرامش و امید و اصلاح شرایط حرکت کند. این تحرکات انتخاباتی در این موقعیت که بسیار سریع هم است هیچ توجیهی ندارد جز یک نوع شتاب زدگی پیش فرض و اینکه بعضی از اصولگرایان از شرایط موجود به طمع افتادند که بر موج نارضایتی ها و پرسشها سوار شوند و جهت بحث های انتخاباتی خود ماهی بگیرند. در حالی که این مسئله به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست و اگر کسانی هم چنین قصدی داشته باشند قصد سوئی دارند که چیزی جز بهره برداری های جناحی و شخصی از شرایط نیست. مسئله امروز کشور چاره اندیشی جهت برطرف پرسشها است چون استمرار این پرسشها و بحران ها گریبان کل مجموعه انقلاب را می گیرد».

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات می افزاید: «از طرف دیگر توجه کنیم که مدیریت کشور باید به گونه ای پیش برود که تمام رفتارهای مسئولان و حاکمیت در جهت مطالبات مردم باشد و مردم احساس کنند که مسئولان دارند به صورت موثر و کارگشا در جهت برطرف بحران ها تلاش می کنند. هرکس هر موضعی که می گیرد چنانچه خارج از این چارچوب باشد به ضد خودش بدل می شود».

اولویت ما انتخابات نیست بلکه حل پرسشها مردم است

آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده‌اند؟

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت راجع به اولویت های اصلاح طلبان در تصویر العمل به شروع زودهنگام فعالیت های انتخاباتی بعضی اشخاص اصولگرا تاکید دارد که: «اصلاح طلبان امروز بزرگترین هم ارزش این است که چگونه به مطالبات مردم پاسخ دهند و پرسشها ارزش را کم کردن دهند و جهت بازگشت اعتماد و آرامش به پایگاه رای خود تلاش کنند. آنها می خواهند با طرح پرسشها و مشکلات، تبیین دقیق و ارائه درست آنها به دولت و از طرف دیگر صحبت با دولت و طرح پیشنهادات سازنده و معیارهای به خودآمدن مسئولان وجاهت خود را ترمیم کنند.

سیاست کنونی اصلاح طلبان همین است و کسی در جریان اصلاحات به فکر انتخابات نیست آیا که جریان اصلاحات با پرسشها جدی تری روبه رو است که باید از آن عبور کند، بعد جهت انتخابات فعالیت کند. ضمنا هر کاری یک فصلی دارد، اکنون که مردم پرسشها ابتدایی دارند هیچ چیزی واجب تر از پرداختن به مسئله مردم نیست. ما یک سال و نیم دیگر انتخابات مجلس را در پیش داریم و همچنان پرسشها بر سرخود پا برجا هست. خطای راهبردی و گل به خودی است که اصلاح طلبان بخواهند روی لیست ها یا گزینه 1400 فکر و بحث کنند. مردم می گویند ما پرسشها زیادی داریم و این ها آمده اند جهت مطامع خودشان کار انتخاباتی می کنند. ما یقینا در فصل انتخابات تلاش می کنیم با معرفی نامزدهای حداکثری در جهت خواست های مردم قدم برداریم».

در اوضاع پرآشوبکنونی که بخش بزرگی از فعالان سیاسی کشور بر عنوان وحدت به عنوان یک استراتژی اثربخش تاکید دارند، از اردوگاه اصولگرایان صدای انتخابات به گوش می رسد.

اصولگرایان به دنبال این هستند که بگویندما زنده هستیم

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا راجع به تحرکات زودهنگام بعضی از اصولگرایان در گفت وگو با «ابتکار» می گوید: «اصولگرایان به نظر می رسد که دارند چراغ خاموش حرکت می کنند و فعالیت های ارزش زیرپوستی است و به دنبال ساختارها و شرکت رای ارزش هستند. این مانورهای سیاسی هم که داده می شود در حد تبلیغاتی است که می گوید ما زنده هستیم. اگر واقعا بخواهد برنامه اصولگرایان جهت انتخابات شکل بگیرد باید ببینیم که از دودکش آقای حداد عادل دودی بیرون می آید یا خیر. تا زمانی که این دود بیرون نیامده هنوز فعالیت انتخاباتی به طور جدی شروع نشده است». با این حال به نظر می رسد از میان تحرکات و کارها اردوگاه رئیسی و قالیباف بوی فعالیت های انتخاباتی و تلاش جهت دستیابی به کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 1400 به مشام می رسد. دبیر کل حزب سبز دراین باره می افزاید: «این ها زیاد جنبه های چراغ خاموش است که به سمت ورود به انتخابات حرکت می کند و این مسائلی که می گویید نشان از فعالیت های جدی بعضی از اصولگرایان و نه جبهه اصولگرا دارد».

رئیس جمهوری آینده معمم نخواهد بود

آیا اصولگرایان مسابقه انتخابات ریاست جمهوری 1400 را سریعتر شروع کرده‌اند؟

او مخالف تحرکات زودهنگام انتخاباتی است و خطاب به هم قطارانش می گوید: «من مخالف ورود زودرس به انتخابات هستم. ممکن است باعث شود که همکاری مردم را کم کند و چالش های سیاسی و اقتصادی حال حاضر ایجاب می کند که ما از الان وارد فعالیت های انتخاباتی نشویم ولی اطراف برنامه ریزی و اصلاح ساختارهای تشکیلاتی باید بگویم دیرهم است که به آن پرداخته شود. این را قطعی می دانم که بدون داشتن یک پایگاه مردمی براساس مطالبات مردم هیچ جناح سیاسی در انتخابات آینده رای نخواهد آورد. راجع به بحث کاندیداتوری آذری جهرمی من اعتقاد دارم که مدیر جمهور آینده روحانی و معمم نیست و کسانی هم می توانند حضور یابند که مردم را فصل الخطاب اعمال نظرهای خود بدانند.

یک دولت کارآمد با شاخص های کارآمدی می تواند پیروز میدان باشد و این گزینه هایی که مطرح می شود فقط گمانه زنی است.» او با انتقاد از فضای دوقطبی در انتخابات ها اظهار می کند: «ما هر لحظه در انتخابات های سیاسی چند قطبی شدن و دو قطبی شدن را داشته ایم ولی نباید این دوقطبی شدن به تز و آنتی تز بدل بشود. یعنی یک گروهی بیایند که برضد طرف برابر باشند. ما باید فضا را به سمت مسابقه های چندگانه سوق دهیم و افراد در انتخابات های پیش رو تا آخر بمانند. در شرایط کنونی کشور این که ما یک گروه را انقلابی یا ضد انقلابی بنامیم یا اصلاح طلبی فقط صرفا در تقابل اصولگرایی و بلعکس را پررنگ کنیم این تحلیل بردن توان نیروهای انقلاب هست. ما باید به سمتی حرکت کنیم که همه ما با همه اختلاف سلیقه ای که داریم رقابتی سالم و انتخاباتی آزاد انجام دهیم و مردم به عنوان ولی نعمت ما گزینش کنند. نگذاریم مسابقه تبدیل به تعارض بین گروه های سیاسی شود که به ضرر ملت کشور عزیزمان ایران خواهد بود».

چالش های اقتصادی، معضلات اجتماعی، پایین آمدن اعتماد نسبت به عبارت حکمران خوب همه و همه جایی جهت بحث های انتخاباتی و مسابقه هایی از این دست باقی نمی گذارد و تحلیلگران اذعان دارند که در شرایط حال حاضر چنانچه یک جناح در کوتاه مدت هم بتواند موفق شود در میان مدت و بلندمدت گریبان گیر بحران های گوناگون خواهد شد.

ابتکار / امید عبدالوهابی

واژه های کلیدی: سیاسی | فعالیت | انتخابات | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz